Ogólnopolskie Forum Zarządów – kwiecień 2022

 | 

Czy przedsiębiorcy działający w BNI powinni ze sobą współpracować? Odpowiedź jest oczywista i jednoznaczna, a powinna brzmieć: „Tak”. Jednak, co zrobić, aby kooperacja między właścicielami firm była najbardziej efektywna? Na to pytanie odpowiedzieli gospodarze kolejnego Ogólnopolskiego Forum Zarządów realizowanego ze studia nagraniowego w Warszawie.

Comiesięczne Forum Zarządów skupia liderów i osoby zarządzające Grupami BNI. Jest to zatem okazja do podzielenia się dobrymi praktykami, które w przyszłości będą mieć przełożenie biznesowe. Każdą kolejną edycję spotkania prowadzi inny Region BNI. Spotkanie zorganizowane 28 kwietnia należało do Regionu Rzeszowskiego, a gospodarzami spotkania byli:

– Lucyna Kuźniar- Lasota, Dyrektor Regionalna,
– Anna Martens, Dyrektor Regionalna,
– Piotr Bartoń, Dyrektor ds. Rozwoju.

Spotkanie zaplanowane na półtorej godziny, miało bardzo napiętą agendę. Prowadzący przekazali najważniejsze informacje o rozwoju Regionu Rzeszów. Odpowiedzieli także na pytanie: „Jak nasza organizacja na poziomie Regionu może wspierać Członków BNI?”

PO PIERWSZE WSPÓŁPRACA

W Rzeszowie działają obecnie 4 Grupy BNI, a kolejne są w trakcie tworzenia. Osoby, które nimi zarządzają, ściśle ze sobą współpracują. Dyrektorzy Asystujący i Ambasadorzy w danej Grupie są liderami dla pozostałych Grup i chętnie dzielą się swoim dotychczasowym doświadczeniem managerskim i biznesowym. Dzięki temu komunikacja w grupach jest bardzo dobra, a płynny przepływ informacji pomaga w poszukiwaniu kontaktów i nawiązywaniu relacji biznesowych. Prowadzący podkreślali, że w Regionie Rzeszów słowo „konkurencja” zastąpione jest słowem „współpraca”. Większa ilość Grup BNI buduje silne wsparcie dla przedsiębiorców oraz tworzy nowe możliwości biznesowe dla Członków BNI.
Powyższą sytuację świetnie obrazuje przykład, w którym przedsiębiorcy z tej samej branży, ale z różnych Grup BNI potrafią w taki sposób podzielić się specjalizacjami, że nawet współpracując z tymi samymi zleceniodawcami, nie stanowią dla siebie konkurencji. Dużo ciepłych słów padło w stronę Lucyny Kuźniar-Lasoty, Dyrektor Regionalnej zarządzającej Regionem Rzeszów, która jest wzorem dla nowych pracowników BNI odpowiedzialnych za pozyskiwanie nowych Członków BNI. Doceniają oni sposób, w jaki sama tworzyła Grupy BNI, opierając się na zaufaniu oraz budowaniu wartościowych relacji.

Poznaj historię Lucyny Kuźniar-Lasoty

 

PO DRUGIE SZKOLENIA I CIĄGŁY ROZWÓJ

Jedną z najważniejszych wartości organizacji BNI jest nauka przez całe życie. Dodatkowo systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji ma bezpośrednie przełożenie na sukcesy biznesowe. Według statystyk, które zbieramy w BNI, liczba zrealizowanych szkoleń, ma bezpośredni wpływ na wartość zrealizowanego biznesu przez pojedynczego Członka BNI.
Dlatego też tak dużą wagę Region Rzeszów poświęca na szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców. Prowadzący przedstawili grono trenerskie podkreślając, że ich przygotowanie merytoryczne przekłada się na frekwencje na szkoleniach i zaangażowanie ze strony uczestników.

 

PO TRZECIE CIĘŻKA PRACA

Sukces w biznesie jest możliwy do osiągnięcia, jednak wymaga wielu wyrzeczeń i ciężkiej pracy. Przedsiębiorcy bardzo często zastanawiają się nad tym, czy narzędzia proponowane przez BNI sprawdzają się w polskich realiach i w trudnych dla gospodarki czasach. Nasze 37-letnie doświadczenie wypracowywane każdego dnia z właścicielami biznesów w ponad 70 krajach całego świata rozwiewa te wątpliwości. System proponowany przez BNI działa, jednak wymaga od przedsiębiorców nauczenia się m.in. dobrego prezentowania siebie i swojej firmy, nawiązywania relacji biznesowych, systematycznego spotykania się z partnerami biznesowymi.
Kwietniowe Ogólnopolskie Forum Zarządów było okazją do przypomnienia najważniejszych narzędzi BNI. Co więcej, podkreślano, że warto korzystać ze sprawdzonych metodologii popartych doświadczeniem innych. Na zakończenie spotkania, uczestnicy mogli porozmawiać ze sobą na indywidualnych spotkaniach 1 na 1, co było doskonałą okazją do poznania potrzeb innych właścicieli firm i wymiany wspólnych doświadczeń.

Zapraszamy na kolejne Forum Zarządów, które już maju!

Śledź kalendarz wydarzeń organizowanych w BNI