Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami BNI Polska.

Dane kontaktowe do oddziałów regionalnych znajdziesz na dole tej strony.

BNI Poland Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

REGON: 146851390
NIP: 1132868575

Telefon:
+48 22 39 815 22

Email:
biuro@bnipolska.pl

numery rachunków bankowych:
ING Bank Śląski
44 1050 1445 1000 0090 3250 6363
mBank
85 1140 2004 0000 3502 7853 6028

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym, do czasu cofnięcia zgody, w celach komunikacyjnych BNI Poland Sp. z o.o., za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu.”
  "Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności dostępną tutaj."
  Biuro Narodowe BNI Polska
  Biura Regionalne BNI Polska
  Koordynatorzy Regionalni
  BNI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-867 Warszawa) przy ul. Chłodna 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000475787 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 50.000 złotych, NIP 1132868575, zwana dalej BNI Poland reprezentowana przez Ryszarda Chmurę, Prezesa Zarządu.