Faza Super-Doładowania czy Stagnacji? Na jakim etapie znajduje się Twoja Grupa?

 | 

Mateusz Bacański, Dyrektor Narodowy BNI Polska
Ivan Misner, Założyciel BNI

Czy zauważyliście, jakie różnice występują w funkcjonowaniu grup BNI? Niektóre z nich zorientowane są na cel, naładowane pozytywną energią i, dzięki przekazywaniu bardzo dobrych rekomendacji, mogą pochwalić się rewelacyjnymi wynikami finansowymi. Inne z kolei spełniają jedynie minimalne plany i osiągają średnie wyniki, usilnie próbując utrzymać  przy sobie nie do końca zmotywowanych Członków. 

Do jakiej grupy Wy się zaliczacie? Czy firmy Członków Waszych grup rozwijają się prężnie, czy mają jeszcze sporo do poprawy? A może znajdują się gdzieś pomiędzy?

 

Coroczna analiza raportów PALMS i wykresów, pozwala zauważyć, że wszystkie grupy BNI przechodzą przez pewne cykle. Dzięki przeprowadzonym obserwacjom wyodrębniono cztery najczęściej występujące fazy. Co ciekawe, nie zawsze przebiegają one chronologicznie – ich czas uzależniony jest od aktualnej sytuacji danej grupy oraz od reakcji Członków w krytycznych momentach danego etapu. Doświadczenie pokazuje, że świadomi tych faz przedsiębiorcy potrafią lepiej korzystać z członkostwa w BNI. 

Faza I – Faza Super-Doładowania.

Czym się wyróżnia? Znajdują się w niej największe, najlepsze dla Członków i najbardziej wydajne grupy ─ niektóre z nich skupiają nawet ponad 50 osób. Ich zarządy oraz liderzy w pełni oddani są polityce BNI, jej wytycznym oraz całemu systemowi. Członkowie tych grup uczestniczą we wszystkich szkoleniach. Wielu z nich posiada nawet tasiemki dołączone do swoich plakietek, które oznaczają role, jakie piastują w grupie: Witający Gości, Koordynator ds. Edukacji czy Koordynator ds. Mentoringu. Poza tym prawie każdy Członek ma w pełni uzupełniony profil w BNI Connect, łącznie z punktami z CEU, zdobytymi na wielu szkoleniach, w których uczestniczył. Aktywnie przekazują oni rekomendacje i raportują to w grupie na cotygodniowych spotkaniach. W takich zespołach często można posłuchać wielu inspirujących historii, głównie dotyczących lukratywnych kontaktów. Ponadto sumy podziękowań za biznes (TYFCB), które raportują, są znacznie wyższe niż odpowiedniki ich grup w regionie. Poziom emocji podczas spotkań takich grup jest wręcz elektryzujący. Zapewniamy Was, że istnieje lista przedsiębiorców, którzy niecierpliwie oczekują na zwolnienie się miejsca dla  konkretnej branży w takiej grupie – czasami o jedno miejsce walczą nawet trzy firmy. Podsumowując, są to najlepsze grupy w BNI, które nie zadowalają się bylejakością, a dążą do osiągnięcia doskonałości! 

Faza II – Faza Zaangażowania.

Członków grupy w tym cyklu przepełnia energia do działania, cechują się także pozytywnym nastawieniem, tworzą bardzo przyjazną atmosferę na spotkaniach i chętnie okazują sobie wsparcie. Grupy te z entuzjazmem angażują się w większość pomysłów proponowanych przez ich Dyrektora Asystującego. Z powodzeniem przeprowadzają spotkania 1:1, bazując na arkuszach GAINS, oraz biorą czynny udział w szkoleniach rozwojowych MSP. Korzystają także z istniejących stymulantów spotkań opracowanych przez BNI. Koordynatorzy ds. Edukacji regularnie przeglądają magazyny skierowane do ludzi biznesu, zachęcając Członków do dyskusji nad poruszanymi tam zagadnieniami. Do grup tych należy dużo więcej Członków niż przeciętnie, generują oni wiele poleceń oraz umiejętnie egzekwują odpowiedzialność w grupie. Wiedzą, jaki jest ich główny cel: chcą z sukcesami prowadzić biznes, jednocześnie mając świadomość, jak istotną kwestią jest przestrzeganie zasad panujących w organizacji i zespolenie się z jej strukturą. Co ważne, nie pozwalają aby biznes, czy też struktura, w jakikolwiek sposób stawały na drodze w rozwijaniu bliskich relacji w grupie oraz czerpaniu z tego radości. Jak widać, zespoły znajdujące się w Fazie Zaangażowania wyróżniają się skutecznością i wydajnością. 

Faza III – Faza Status Quo.

W grupach tych zauważa się znaczny spadek zaangażowania i entuzjazmu do pracy. Mogą być to zarówno grupy, które przeszły Fazę Zaangażowania i straciły zapał oraz ducha niezbędnego do stworzenia mocnej grupy, jak i te mniejsze, które zaniechały wysiłku potrzebnego do prężnego rozwoju. Co prawda akceptują możliwość ulepszania swoich spotkań biznesowych, podnoszenia jakości lub liczby Członków w grupie, ale mają poczucie, że ilość biznesów, jakie budują w swojej grupie, jest wystarczająca – nawet jeśli nie są to duże zlecenia. Czasami przyjmują propozycje ulepszania biznesu, które oferowane są przez Dyrektora Asystującego, ale równie często odrzucają tę formę wsparcia  twierdząc, iż ten pomysł nie ma w ich przypadku zastosowania lub uważają, że znają się na poruszanym zagadnieniu lepiej. Mimo wszystko starają się przestrzegać większości (lecz nie wszystkich) zasad polityki BNI i podstawowej struktury spotkań. 

Faza IV – Faza Stagnacji.

W tej fazie grupy zwykle borykają się z licznymi problemami. Postawa, rekomendacje oraz obecność na spotkaniach są w niej bardzo słabe. Niestety, większość Członków koncentruje się na problemach, a nie na pozytywnych rozwiązaniach. Gdy grupy skupiają się na utrudnieniach, a nie dążą do ich rozwikłania, stają się niejako ekspertami od problemów i w nich pozostają jako grupa. Mają też tendencję do nieprzestrzegania agendy spotkań, struktury lub polityki. Ponadto nierzadko postrzegają swojego Dyrektora Asystującego jako osobę z zewnątrz, wręcz obcego, a nie osobę, która może ich wspierać, szkolić, przekazywać najlepsze know-how, aby proces pracy grupy przebiegał poprawnie. Mają tendencję do robienia wielu wyjątków dla działań członków swoich grup i często pobieżnie traktują zasady i procedury, jakie obowiązują w BNI. Dopóki nie zmienią sposobu myślenia, będzie im trudno zadbać o rozwój i odnieść sukces. Metamorfozę powinni rozpocząć od rozpoznania fazy, w której obecnie się znajdują, a później pracy z Dyrektorem Asystującym nad powróceniem na właściwy tor postępowania.

Fazy-zaangazowania-grup-BNI

Cykle w grupach BNI mogą przebiegać różnych kierunkach.

Doświadczenie pokazuje, że prawie wszystkie grupy przechodzą przez etapy opisane powyżej, jednak te najlepsze zespoły wyróżniają się większą ilością czasu, jaki spędzają w Fazie Super-Doładowania i Zaangażowania, niż w którejś z dwóch pozostałych.

Czy już wiecie, na którym etapie znajduje się Wasza grupa? Warto się nad tym zastanowić. Jeśli okaże się, że jesteście w Fazie Status Quo lub w Fazie Stagnacji, skontaktujcie się ze swoim Dyrektorem Asystującym, aby uzyskać kilka wskazówek, w jaki sposób można znaleźć się w fazie Super-Doładowania. Tysiące grup w kilkudziesięciu krajach pozwoliły bowiem wypracować odpowiednią kombinację struktury, zgromadzić zasady, wiedzę oraz narzędzia, z których teraz mogą czerpać wszystkie zespoły i dzięki temu działać jak najlepiej. W pełni zgadzamy się ze słowami Willa Rogersa: “Możesz być na dobrej drodze, ale jeśli będziesz tam jedynie siedział, zostaniesz przejechany!” Jesteśmy przekonani, że Wasza grupa jest na właściwej drodze – ważne jest tylko zrozumienie, że jeśli chcecie, aby naprawdę dobrze działała, musicie podążać w kierunku oddania i pełnego zaangażowania. Powodzenia!