5 powodów, dlaczego warto pełnić funkcję w Zarządzie Grupy BNI

 | 

BNI Polska

Kiedy wchodzisz na spotkanie Grupy BNI, Twoim oczom ukazuje się stolik z logo organizacji ustawiony w centralnym miejscu sali, przy którym zasiadają 3 osoby. To Zarząd Grupy BNI. Jaką funkcję pełni i dlaczego warto zaangażować się w taką działalność?

Z tego artykułu dowiesz się:
1.
Czym jest Zarząd Grupy BNI?
2. Jaką rolę pełni Zarząd Grupy BNI?
3. Dlaczego warto pełnić rolę w grupie?

“Panie i Panowie proszę o zajęcie miejsc. Witam wszystkich serdecznie na spotkaniu Grupy BNI”. Te słowa co tydzień padają z ust Prezesa Zarządu Grupy BNI.

Zarząd składa się z 3 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i każdy z nich ma swoją określoną funkcję. Zarząd prowadzi całe spotkanie i od jednego spotkania do kolejnego monitoruje działania wszystkich osób pełniących funkcję w grupie.

Każda Grupa BNI posiada zarząd oraz osoby funkcyjne, które są wybierane przez Dyrektora Asystującego Grupy spośród jej członków. Kadencja zarządu trwa 6 miesięcy, jeden zarząd może sprawować funkcję przez 2 kadencje z rzędu.

Pełnienie funkcji w Zarządzie Grupy BNI jest zaszczytem, do którego wszyscy powinni dążyć. Jest to okazja do wywarcia większego wpływu na sukces grupy.

 

Wśród osób, które pełnią funkcję w grupie wyróżniamy też Koordynatorów ds. Edukacji, Komitet ds. Członkostwa, Koordynatora Gospodarzy czy Koordynatora ds. Mentoringu. 

 

TOP 5 powodów, dlaczego warto pełnić funkcję w Zarządzie Grupy

1. Jesteś liderem dla kilkudziesięciu przedsiębiorców

Nie ma nic trudniejszego niż zarządzanie grupą przedsiębiorców, daje to jednak wielką satysfakcję. Jako lider jesteś odpowiedzialny za prowadzenie spotkania kilkudziesięcioosobowej grupy przedsiębiorców i zarządzanie nią. Członkowie Grup będą kładli nacisk na to, na co Ty położysz nacisk. W którym kierunku Ty będziesz podążać, tam też pójdą oni. Co ważniejsze,  swoją działalnością pokazujesz członkom, jak lepiej odnajdywać się jako przedsiębiorca w realiach organizacji i w networkingu.  

2. Budujesz trwałe relacje biznesowe w grupie

Posiadanie trwałych relacji biznesowych decyduje o sukcesie firmy. Dlatego pełniąc funkcję w Zarządzie Grupy BNI masz możliwość zacieśnienia swoich znajomości z członkami swojej grupy i gośćmi odwiedzającymi grupę. Nawiązanie trwałych relacji z innymi właścicielami firm przyczyni się do przekazywania sobie wzajemnie kontaktów do swoich najlepszych klientów czy partnerów biznesowych, a więc ścisłą współpracę.

 

Działalność w Zarządzie Grupy BNI daje Ci szansę nie tylko wpływania na rozwój grupy, ale także budowanie swojej widoczności. 

3. Wpływasz na rozwój Grupy BNI

Jako Członek Zarządu Grupy BNI, swoją działalnością, pomagasz rozwinąć grupę: wyznaczasz cele, realizujesz założone sobie plany, monitorujesz działania członków swojej grupy, osób funkcyjnych. Przygotowujesz zestawienia, podsumowania i raporty na spotkania grupy. Dążysz do tego, by do grupa się rozrastała, próbując uzupełnić brakujące branże, co daje wszystkim szansę na powiększenie sieci kontaktów. 

4. Budujesz swój wizerunek

Pełniąc funkcję w Zarządzie Grupy BNI zwiększasz swoja widoczność nie tylko na tle grupy ale taże w regionie. Budujesz swój wizerunek aktywnego przedsiębiorcy i Członka BNI. Każdy uszanuje fakt, że aktywnie pomagasz mu rozwinąć firmę i osiągnąć sukces biznesowy. Dzielisz się swoją wiedzą i doświadczeniem w rozwijaniu biznesu i czerpania jak najwięcej korzyści z członkostwa w BNI.

 5. Rozwijasz siebie i swoją firmę 

Jako Członek Zarządu Grupy BNI pomagasz rozwijać się przedsiębiorcom. Zgodnie z ideą Givers Gain zyskujesz ich wdzięczność i zaufanie, co przekłada się na rozwój Twojej firmy.