Szkolenia dla Nowych Zarządów

 | 

Narzędzia pomagające w lepszym pełnieniu funkcji w grupie, skuteczne wyznaczanie celów grupy, podział obowiązków i odpowiedzialności w zarządach grup to tematyka, którą poruszaliśmy podczas marcowych szkoleń dla ponad 300 liderów grup BNI, które przeprowadzaliśmy we wszystkich Regionach BNI w Polsce.

 

Zarządy Grup BNI Śląsk.

Szkolenia dedykowane były nowym Zarządom Grup oraz wszystkim osobom pełniącym funkcje w grupach BNI: koordynatorom, mentorom, gospodarzom, członkom komitetów ds. członkostwa. Podczas szeregu szkoleń i warsztatów trenerzy BNI przekazywali nie tylko wiedzę na temat istoty pełnionej funkcji w grupie, ale także udzielali rad, w jakie sposób wykorzystać pełnioną funkcję w BNI do rozwoju siebie i własnej firmy.

Szkolenie dla Nowych Zarządów w Warszawie.

Szkolenia dla nowych zarządów i osób pełniących funkcję w grupie to cykliczne szkolenia odbywające się dwa razy w roku: w marcu oraz we wrześniu, gdy w grupach BNI następuje zmiana kadencji zarządów, trwająca 6 miesięcy. Jest to mocno rekomendowane szkolenie dla każdego członka pełniącego funkcję w grupie, by dzięki zdobytej wiedzy nie tylko mogli budować mocne grupy, ale także rozwijać firmy.