Ludzie BNI Polska: Patryk Kuśmierz

 | 

BNI Polska

Zanim trafił do BNI, przez kilka lat rozwijał swoje kompetencje w branży automotive. Pracował m.in. w salonie Forda, jako doradca klienta biznesowego, a następie jako manager. Sam również przesiadłby się do jednego z modeli ulubionej marki, czyli Forda Mustanga GT500 Eleanor z 1967 roku. Czy umiejętności zdobyte w poprzedniej branży wykorzystuje w pracy w BNI? Jakie zalety wynikające z obecności w BNI wymienia, jako najważniejsze? Kogo bez wahania zarekomendowałby do pracy w naszej organizacji? Przedstawiamy Wam postać Patryka Kuśmierza.

 

Co dokładnie oznacza pełnienie funkcji Dyrektora ds. Rozwoju w BNI Polska?

Patryk Kuśmierz od 2021 roku pełni rolę Dyrektora ds. Rozwoju w BNI, czyli jedynej organizacji szkolącej przedsiębiorców z rekomendacji. Jego praca w dużej mierze polega na spotykaniu się z przedsiębiorcami, poznawaniu ich potrzeb i specyfiki prowadzonych firm. Dodatkowo rozmawia z nimi o planach na przyszłość, a także o problemach i wyzwaniach, które nierzadko stara się rozwiązać. Przedsiębiorcy należący do BNI spotykają się na cotygodniowych spotkaniach w kilkudziesięcioosobowych grupach. Tam mają możliwość zaprezentowania swoich biznesów i poznania innych właścicieli firm. Każde ze spotkań odbywa się według ściśle określonej agendy, która jest niezmienna na całym świecie. Dlatego też rolą Patryka, jako Dyrektora ds. Rozwoju jest dbanie o zachowanie standardów podczas każdego spotkania Grupy BNI. Ponadto stara się, aby jak najwięcej przedsiębiorców dowiedziało się o naszej organizacji, poznało jej wartości i najważniejsze korzyści. Wielu spośród Gości, z którymi spotkał się osobiście lub zaprosił na śniadanie biznesowe w Krakowie, w krótkim czasie zdecydowało się na zostanie Członkiem BNI. To bardzo ważne z punktu widzenia robienia biznesu przez przedsiębiorców należących do BNI. Statystyki, które prowadzimy, mówią o tym, że im liczniejsza Grupa BNI, tym więcej zarabiają jej poszczególni Członkowie.

Znajdź aktywną Grupę BNI w Twoim mieście

 

Jak zamienić motoryzację, na biznes przez rekomendacje?

Patryk podkreśla, że za każdym biznesem stoi człowiek. Podczas tworzenie nowych projektów w BNI pracuje z ludźmi oraz z właścicielami biznesów. Dlatego korzysta z całego wachlarza wcześniej zdobytych doświadczeń zawodowych w każdym możliwym obszarze. 4 lata spędził w branży automotive. Początkowo pracował w salonie Forda na stanowisku doradcy klienta biznesowego, a następnie managera tego salonu. Bezpośrednio przed BNI objął stanowisko key account managera w jednej z największych grup dealerskich w Polsce, czyli PGD, w której odpowiadał za obszar Polski południowej. Zdobyte umiejętności wykorzystuje w codziennej pracy na kilku płaszczyznach. Jako doradca, pozyskiwał klientów na własną rękę, więc samodzielnie musiał wyszukać do nich kontakt i przekonać ich do swojego działania. Jak podkreśla prospekting i research nie są mu obce. Dodatkowo obsługiwał przedsiębiorców, dlatego też środowisko biznesowe jest mu doskonale znane. Drugi obszar to praca z ludźmi. Doświadczenie na stanowisku managera nauczyło go brania odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za innych. Zdobył kompetencje związane z przywództwem, motywowaniem innych do realizowania wspólnych celów i tworzeniem dobrej atmosfery w zespole. Swoim współpracownikom często powtarza motto: „Mecz można wygrać w pojedynkę, mistrzostwo zdobywa drużyna”

 

Jaką wartość dla przedsiębiorców dają spotkania biznesowe organizowane przez BNI?

Właściciele firm współpracujący z Patrykiem, jako najważniejsze korzyści wynikające z obecności w BNI wskazują rozwój kompetencji miękkich, dostęp do platformy szkoleniowej i wymianę wiedzy. Dla wielu przedsiębiorców szkolenia są czymś obcym, w BNI są czymś naturalnym. Dzięki zaufaniu i dostępowi do ogromnej bazy kontaktów Członkowie są w stanie wykorzystywać BNI wszędzie tam, gdzie tylko tego potrzebują, zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Oczywistą korzyścią są także nowe zlecenia, partnerzy biznesowi, co przekłada się na wzrost ich przychodów. Patryk dodaje, że przedsiębiorca, który dołącza do BNI zyskuje:

– możliwość robienia biznesu w sposób bardziej przyjemny i skuteczny dla obu stron,
– zwiększoną konwersję sprzedaży, ponieważ na każdym etapie ma wgląd w to, co dzieje się z ofertą,
– wspierające i rzetelne środowisko –  obecność w BNI pozwala na szybką i skuteczną reakcję niezależnie od tego co się wydarzy,
– możliwość czerpania z wiedzy innych i wymianę doświadczeń biznesowych,
– oszczędność czasu – organizacja uczy, jak skutecznie dysponować czasem i go optymalizować.

 

Jak praca w BNI przekłada się na rozwój osobisty?

Patryk twierdzi, że największym motywatorem do działania w BNI jest budowanie czegoś swojego. Z tego powodu świadomie wybrał pracę przy rozwijaniu kolejnych Grup BNI. Rozwija Region BNI Małopolski dbając tym samym o rozwój polskiego biznesu.

„Moim planem zawodowym na najbliższe miesiące jest stworzenie, jeszcze
w tym roku, kolejnej Grupy BNI i danie jej członkom możliwość rozwoju, nauki
i robienia biznesu w komfortowym towarzystwie. W dobie pandemii
i wojny w Ukrainie otworzyłem Grupę BNI Inspire i czuję potrzebę kontynuacji tej drogi i tworzenia organizacji BNI Polska

Jako przykład korzyści do osiągnięcia w organizacji podaje możliwość poznania inspirujących postaci. Jedną z nich jest Krzysztof Sokulski Dyrektor ds. Rozwoju BNI+, który posiada wieloletnie doświadczenie w BNI zarówno jako Członek, jak i Dyrektor. Patryk podkreśla, że Krzysztof jest skarbnicą wiedzy, którą chętnie się dzieli z innymi. Ponadto codziennie pokazuje, jak ważne są relacje i jakie wartości to przynosi. Jeśli miałby zarekomendować kogoś do pracy w BNI, to wskazałby na osobę, która realizuje projekty z misją, potrzebne społecznie. Jako przykład podaje Mateusza Macha, polskiego przedsiębiorcę i inwestora. Patryk bardzo poleca pracę w naszej organizacji. Osobom, które zastanawiają się, nad objęciem stanowiska Dyrektora ds. Rozwoju w BNI mówi: „Nie trać czasu na zastanawianie się, działaj. Dołącz do nas!”

Sprawdź aktualne oferty pracy w BNI Polska

książka o rekomendacjach biznesowych

Zapoznaj się z historiami przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces dzięki rekomendacjom