Jak powstał BNI? Historie z Polski i świata

 | 

Anna Siewiorek
PR&Marketing Specialist

Katalizatorem powstania BNI była jedna myśl: „Skąd wziąć więcej klientów?”. Uruchomiła ona efekt kuli śnieżnej – organizacja zaczęła żyć własnym życiem, w zaskakujący sposób i w nieoczekiwanych miejscach, osiągając doskonałe rezultaty.

 

Ivan Misner CEO organizacji podkreśla, że “BNI stworzyli ludzie, którzy włożyli w organizację swój talent, wiedzę i umiejętności. Poświęcili się dla niej”. Powstała dzięki nam wszystkim – setkom dyrektorów, tysiącom zespołów liderów, dziesiątkom tysięcy jej członków czy setkom tysięcy sympatyków wspierających organizację. Sukces to wynik synergii wszystkich elementów tworzących BNI. A zaczęło się od myśli Ivana Misnera, który poszukiwał skutecznego sposobu na pozyskanie klientów. Po przeanalizowaniu swojego biznesu stwierdził, że swoich najlepszych klientów pozyskał z rekomendacji. Pozostała tylko jedna kwestia – skąd wziąć więcej rekomendacji?

 

Misner zaczął uczestniczyć w różnych spotkaniach networkingowych oraz klubach biznesowych. Poznał tam wiele ciekawych osób i ciągle się szkolił, ale nie wpływało to na zwiększenie sprzedaży w jego firmie. Żadna z organizacji nie oferowała systemu networkingowego przynoszącego wzajemne korzyści, opartego na rekomendacjach biznesowych generowanych w pozytywnym środowisku. Ta sytuacja zmotywowała go do założenia nowej grupy, która podchodziła do kwestii newtorkingu w innowacyjny sposób. Misner zaprosił do współpracy osoby, którym ufał, które poparły jego wizję i tak oto pierwsze spotkanie nowej organizacji odbyło się w Arkadii, w Kalifornii, w grudniu 1984 roku. Pierwszymi Członkami byli: Carolyn Denny, Lee Shimmin, Mike Ryan – te osoby są zaangażowane w działania BNI do dziś. Nie zaczęli działać od razu. Kolejne spotkanie odbyło się w styczniu 1985 roku, wtedy też powstała robocza nazwa organizacji: The Network. Na tym spotkaniu ustalone zostały także podstawowe zasady:

1. Tylko jedna osoba z danej branży,
2. Spotkania odbywają raz w tygodniu o tej samej porze,
3. Spotkanie musi przebiegać według agendy,
4. Do życia został powołany Zarząd grupy (Prezes, Wiceprezes, Sekretarz) oraz Komitet Członkowski, by czuwać nad przestrzeganiem zasad.
W pierwszym spotkaniu grupy uczestniczyło 20 osób, wszyscy z zaproszonych gości tego samego dnia przystąpili do grupy. Magia! Nikt jednak nie oczekiwał, że organizacja będzie się tak szybko rozrastać. W ciągu pierwszego roku działalności powstało 20 grup BNI! Po ponad 30 latach BNI zrzesza ponad 190 000 przedsiębiorców w 7300 grupach w 69 krajach. Obecnie BNI jest absolutnym liderem wśród organizacji networkingowych na świecie, a ze względu na swoją skalę nie ma liczącej się konkurencji.

 

Przyrost liczby Członków BNI w latach 1985 - 2014

Przyrost liczby Członków BNI w latach 1985 – 2014

W Polsce BNI działa od 2006 roku – ideę networkingu i marketingu rekomendacji sprowadził do Polski Grzegorz Turniak. Na pierwsze dwa, następujące po sobie dzień po dniu, spotkania pojawiło się 66, a następnie 77 przedsiębiorców. Koncepcja rozwijania biznesu przez rekomendacje tak spodobała się warszawskim przedsiębiorcom, że w ciągu roku powstały 4 grupy BNI! Zaraz na początku działalności BNI w Polsce, bo już w 2007 roku, powstała działająca do dziś krakowska grupa BNI Kings, która obecnie liczy ponad 70 Członków i jest najliczniejszą grupą BNI w Europie. W 2013 roku Dyrektorami Narodowym BNI zostali Ryszard Chmura i Mateusz Bacański, a rozwój organizacji przyspieszył jeszcze bardziej. Po 10 latach działalności BNI Polska zrzesza ponad 1400 przedsiębiorców z całego kraju, którzy działają w 36 grupach. Dodatkowo organizowane są również setki szkoleń, warsztatów i konferencji, aby umożliwić wszystkim Członkom ciągłe poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczenia biznesowego.

 

W 2006 roku Członkowie BNI Polska udzielili sobie 373 rekomendacji, rok 2015 skończył się z ponad 43 tysiącami udzielonych rekomendacji! Wizja, do jakiej realizacji dąży BNI Polska to 10 tysięcy Członków należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Chcemy szerzyć idee wsparcia i współpracy w biznesie w myśl zasady Givers Gain – Dający Dostaje oraz zmieniać to, w jaki sposób w Polsce robi się biznes.

Dzień Gościa grupy BNI Masters, Kraków 2014

Dzień Gościa grupy BNI Masters, Kraków 2014