Efektywny networking, czyli liczy się jakość poznanych osób

 | 

Ryszard Chmura, Dyrektor Narodowy BNI
Ivan Misner, Założyciel BNI

Wielu przedsiębiorców uczestniczących w spotkaniach networkingowych wychodzi z założenia, że im więcej osób pozna, tym silniejsza będzie ich sieć kontaktów. Efektywnego networkingu nie powinniśmy utożsamiać z grą polegającą na zebraniu jak największej liczby wizytówek. Oczywiście zgadzamy się ze stwierdzeniem, że liczba osób w sieci networkingowej jest bardzo ważna. Jednak wartością nadrzędną nad liczbą ludzi jest ich jakość. 

 

Jeśli Twoja sieć kontaktów jest szeroka lub bardzo rozbudowana,  twoje starania networkingowe nigdy się nie powiodą. Twoja sieć kontaktów powinna być zarówno szeroka jak i rozbudowana. Oznacza to, że powinieneś mieć szeroki wachlarz kontaktów, ale niektóre z nich muszą być relacjami, które będą głębsze i silniejsze. Dlatego też jakość Twojej sieci networkingowej jest bardzo ważna, jeśli nie ważniejsza od jej wielkości. 

 

Business people and puzzle on wooden table, teamwork concept

 

Networking nie jest grą liczbową. Porównalibyśmy go do puzzli, ponieważ networking polega na budowaniu bliskich i długotrwałych relacji z ludźmi  w sieci kontaktów. W zasadzie posiadasz już potężną sieć osobistą – w morzu kontaktów powinieneś mieć dużo kontaktów i relacji jakościowych, opartych na zaufaniu.

Nie oznacza to, że ilość nie jest ważna, jest istotna. Mała sieć networkingowa zbudowana z wysokiej jakości kontaktów powoduje, że to ogranicza nasz sukces networkingowy. Jednakże większa sieć networkingowa
z wieloraką liczbą jakościowych relacji powoduje, że Twoja osobista sieć networkingowa jest silniejsza. To trochę jak Twoja lewa i prawa dłoń. Obie z nich są niezbędne, ale jedna z nich jest silniejsza, mocniejsza i używasz jej zdecydowanie częściej. Nie potrafisz osiągnąć tego, co chcesz w tak szybkim czasie, jak używając ich obu.

Networking nie polega na tym kogo znasz i co wiesz, polega natomiast na tym, jak dobrze znasz innych – tylko to się liczy. Budowanie silnych relacji polega na zdobywaniu kontaktów i przekształcaniu ich w potężne i wartościowe relacje. Nie ma znaczenia to, czy masz niesamowicie liczebną sieć kontaktów. To, co naprawdę się liczy to ile z nich odbierze od Ciebie telefon, gdy poprosisz o przysługę. Nawiasem mówiąc, osoby, które na ilości a nie jakości, opierały swój networking, już w ten sposób w ogóle nie działają. Ilość jest dobra, ale jakość naprawdę króluje w networkingu.