BNI Lions wspierają kenijskie Malindi

 | 

Wsparcie dla Malindi

Kontakt ze szkołą w Malindi został nawiązany przez żonę Pawła – Aleksandrę Matuszak, która pracuje w jednej z polskich szkół przyszpitalnych, głównie z dziećmi onkologicznymi. Dzięki zebranym przez szkołę funduszom, zakupiono 1000-litrowy zbiornik na wodę. Paweł Matuszak równolegle zorganizował podobną zbiórkę wśród Członków BNI Lions, a zebraną kwotę podwoił. Zgromadzone przez Członków BNI z Bydgoszczy fundusze zostały przeznaczone na budowę całej infrastruktury wokół zbiornika: instalacji oraz systemu filtracji i dezynfekcji wody. Dzięki tej inwestycji, zakupiony wcześniej zbiornik wodny może dostarczać czystą wodę pitną, co jest kluczowe w regionie, gdzie dostęp ten jest nieregularny. Inwestycja ma szansę znacząco poprawić jakość życia dzieci, które podczas okresowych przerw w dostawie wody, mają teraz zapewnione stabilne warunki higieniczno-sanitarne. Uczniowie malindiskiej szkoły otrzymali również prezenty i pomoce dydaktyczne.

Jednak Członkowie naszej społeczności nie zamierzają na tym poprzestać. Aktualnie prowadzone są dalsze zbiórki na budowę nowego budynku szkolnego w Malindi. BNI Lions planuje sfinansowanie wyposażenia całego budynku, co umożliwi lokalnym uczniom dostęp do odpowiednich warunków edukacyjnych. Przedsiębiorcy z bydgoskiego BNI Mają w planach między innymi zakup tablic, ławek (obecnie dzieci siedzą po 3 uczniów w jednoosobowej ławce) oraz elementów wyposażenia placu zabaw, który zapewni każdemu dziecku odrobinę szczęścia i rozrywki.

Znaczenie Inicjatywy

Dostęp do czystej wody jest jednym z podstawowych praw człowieka. W Malindi, gdzie dostęp do wody pitnej jest ograniczony, zrealizowana inwestycja znacząco wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, zwłaszcza dzieci. Nowoczesne systemy filtracji i dezynfekcji wody zapewniają nie tylko dostęp do bezpiecznego nawodnienia, ale także zapobiegają wielu chorobom, które mogą być przenoszone przez zanieczyszczoną wodę. Proces dezynfekcji eliminuje bakterie, wirusy oraz inne patogeny, które mogą powodować poważne schorzenia, takie jak cholera, tyfus, czerwonka czy wirusowe zapalenie wątroby typu A. Dzięki temu społeczność ma zapewnione stabilne źródło czystej wody pitnej, co znacząco poprawia ogólne warunki higieniczne i zdrowotne mieszkańców, redukując ryzyko wybuchów epidemii.

Wsparcie, jakie dzieci z Malindi otrzymały od BNI Lions Bydgoszcz, wykracza poza dostęp do czystej wody. Prezenty i pomoce dydaktyczne, które trafiły do szkoły, wspierają ich rozwój edukacyjny i osobisty. Nowy budynek placówki, na którego budowę aktualnie zbierane są fundusze, będzie stanowić solidne fundamenty dla przyszłości edukacyjnej młodych Kenijczyków. Dzięki odpowiednio wyposażonym salom lekcyjnym, co planują zapewnić Członkowie bydgoskiej BNI Lions, dzieci będą miały lepsze warunki do nauki, co może znacząco wpłynąć na ich przyszłe możliwości zawodowe i życiowe.

Globalne Wpływy Lokalnych Działań

Członkowie BNI Lions Bydgoszcz, zainspirowani przez Pawła i Aleksandrę Matuszak, poprzez swoją działalność udowadniają, że współpraca i dobrze skoordynowane działania mogą przynosić realne korzyści nie tylko w sferze biznesowej, ale również w obszarze humanitarnym. Dziękujemy wszystkim Członkom za ich zaangażowanie i wsparcie, które przyczynia się do poprawy warunków życia dzieci z Malindi. 

 

Inicjatywa BNI Lions Bydgoszcz w Kenii to przykład na to, jak Grupy BNI mogą wykraczać poza granice lokalnych społeczności, aby wywierać pozytywny wpływ na życie ludzi na całym świecie. Przekazane fundusze i zrealizowane projekty przynoszą wymierne korzyści, a dalsze plany działania pokazują, że BNI Lions Bydgoszcz są zaangażowani w długofalową pomoc i wsparcie. Ta determinacja w realizacji filozofii Givers Gain jest inspiracją dla innych Grup BNI i przedsiębiorców, aby jako cel swojej działalności biznesowej obrać coś więcej, niż wyłącznie koncentrację na wzroście przychodów.

Chcesz zostać częścią tej wyjątkowej inicjatywy? Zachęcamy do wsparcia zbiórki: https://zrzutka.pl/wccz2b 

Zdjęcia z prywatnego albumu Pawła i Aleksandry Matuszak.