Aktualności

Przeprowadziliśmy szkolenia dla ponad 300 liderów grup BNI

Narzędzia pomagające w lepszym pełnieniu funkcji w grupie, skuteczne wyznaczanie celów grupy, podział obowiązków i odpowiedzialności w zarządach grup to tematyka, którą poruszaliśmy podczas marcowych szkoleń dla ponad 300 liderów grup BNI, które przeprowadzaliśmy w Warszawie, Chorzowie, Krakowie i w Bydgoszczy.

Więcej