Międzynarodowy Tydzień Networkingu 2015

 | 

Międzynarodowy Tydzień Networkingu ® jest inicjatywą BNI. Wydarzenie to jest organizowane co roku na całym świecie, w tym samym czasie, aby wspierać Ideę Networkingu. Networking jest sztuką nawiązywania i utrzymywania wartościowych relacji, będącą jednocześnie jednym z podstawowych narzędzi pozwalającym osiągnąć sukces w dzisiejszym biznesie. Dzięki temu kogo znasz, kto zna Ciebie i do kogo możesz dotrzeć za pośrednictwem swoich znajomych, znacząco zwiększa się twoja przewaga na rynku.

Międzynarodowy Tydzień Networkingu® to wydarzenie, dzięki któremu spotykają się przedstawiciele biznesu, lokalnych organizacji, społeczności i rządu. Celem wydarzenia jest propagowanie idei networkingu jako z jednej strony narzędzia, a z drugiej – filozofii opartej na wzajemnej pomocy. Podczas organizowanych wydarzeń można posłuchać autorytetów w dziedzinie networkingu. Wykłady, debaty mają na celu przekazanie porad, wskazówek i informacji o tym, jak firmy mogą się rozwijać i odnieść sukces poprzez stosowanie dobrych praktyk networkingowych.

Dzięki organizacji Międzynarodowego Tygodnia Networkingu ® mamy możliwość zwiększenia świadomości networkingu w szerszej społeczności, uznając ją jako podstawowe narzędzie do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszej sferze biznesowej. Jest to również doskonała okazja do poznania lokalnych, aktywnie działających przedsiębiorców.

W tym roku organizowany w lutym globalny event przeżywa swoją IX edycję. Doroczne obchody Międzynarodowego Tygodnia Networkingu ® otoczone są szczególną atmosferą na całym świecie, pokazując nieograniczone możliwości rozwoju biznesu, które stwarzają.

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu jest otwarte dla szerszej społeczności biznesowej, członków organizacji networkingowych, przedstawicieli prasy, lokalnych biznesmenów, przedsiębiorców i małych właścicieli firm i zainteresowanych stron z wszystkich szczebli władzy i biznesu.

W tym roku Międzynarodowy Tydzień Networkingu ® w Polsce organizowany jest również w kilku miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach, Lublinie.

Zobacz oficjalne video Międzynarodowego Tygodnia Networkingu® 2015 z Ivanem Misnerem, założycielem BNI, aby dowiedzieć się w jaki sposób networking odnosi się do podstawowych wartości w firmie i społeczności.

Na oficjalnej stronie International Networking Week® 2015 można znaleźć informację o tym, które kraje biorą udział w obchodach tego wydarzenia.
http://internationalnetworkingweek.com/

Share on FacebookGoogle+