Szkolenie dla Dyrektorów i Ambasadorów BNI

 | 

 

Pod koniec stycznia w Warszawie odbyło się dwudniowe, zamknięte szkolenie, które dotyczyło kwestii związanych z rozwojem firm przez rekomendacje, pomocą przedsiębiorcom w działaniu w oparciu o zasadę Givers Gain oraz wsparciem firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenie poprowadził Trener BNI Paweł Jach.

abasadorzy-i-dyrektorzy

W pierwszy dzień szkolenia, uczestnicy dowiedzieli się między innymi w jaki sposób tworzyć grupę, w której Członkowie znajdą rzetelnych partnerów biznesowych, którzy nie konkurując ze sobą i dzięki stałej współpracy są w stanie generować rocznie zlecenia z rekomendacji, które zapewnią dodatkowe 10 milionów złotych przychodu. Poruszono również kwestie związane z korzyściami, jakie płyną z pełnienia funkcji Dyrektora i Ambasadora BNI oraz sposobami na wykorzystanie tworzenia nowych grup do rozwoju własnego biznesu.

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od wizyty na spotkaniu jednej z grup BNI, aby omówić na czym w praktyce polegają zadania, jakie spoczywają na Dyrektorach i Ambasadorach. Prowadzący szkolenie poruszył również kwestie związane z tym jak wspierać rozwój grup BNI, aby przedsiębiorcy w nich zrzeszeni mogli pracować mądrzej, a nie ciężej oraz jak skalować biznes i prowadzić efektywną wymianę biznesowego know-how. Istotą BNI jest nie tylko udzielanie sobie profesjonalnych rekomendacji. Celem organizacji jest również stworzenie platformy do wymiany wiedzy i doświadczenia związanego z prowadzeniem własnej firmy.

Jesteś właścicielem firmy? Zatrudniasz ponad 10 osób, a Twoja firma ma obroty na poziomie minimum 1 miliona złotych rocznie? Chcesz rozwijać biznes przez rekomendacje i szybciej realizować swoje cele dzięki współpracy z innymi przedsiębiorcami? Zgłoś się do nas i napisz na wspolpraca@bnipolska.pl.

Jesteś już Członkiem BNI i chcesz poszerzać swoją wiedzą i umiejętności? Sprawdź terminy następnych szkoleń!

31 marca – 1 kwietnia, Warszawa – TUTAJ

Share on FacebookGoogle+