Nowy kalendarz szkoleń i warsztatów BNI na 2016 rok!

 | 

Organizacja od zawsze oferuje szeroką gamę szkoleń i warsztatów dla Członków i Dyrektorów. Również w nadchodzącym roku przygotowaliśmy dla Was bogatą ofertę spotkań, które mają zwiększyć wiedzę i umiejętności w zakresie marketingu rekomendacji, skutecznego networkingu czy metod autoprezentacji. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez certyfikowanych trenerów. Warto wpisać w kalendarz daty zbliżających się szkoleń na okres od stycznia do marca 2016!

 

fot_Piotr_Szalanski_7039

 

Szkolenia i warsztaty zawsze odbywają się w odpowiednio przystosowanych salach, a liczba uczestników jest ograniczona ze względu na komfort i charakterystykę zajęć. Z tego względu warto abyście pamiętali o obowiązkowej rejestracji, której można dokonać za pośrednictwem naszej strony internetowej lub systemu BNI Connect. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w szkoleniach i warsztatach jest również członkostwo w BNI, zajęcia nie są prowadzone dla osób z zewnątrz. Pełna lista wydarzeń znajduje się TUTAJ

 

Szkolenia MSP

Te szkolenia przeznaczone są przede wszystkim dla nowych Członków organizacji. Podczas zajęć dowiecie się wszystkich niezbędnych wiadomości dotyczących sprawnego działania w BNI. To ważne, aby wiedzieć jak w pełni wykorzystać swoje członkostwo. MSP dotyczy między innymi efektywnych form autoprezentacji, sposobów na skuteczne przygotowanie i przekazywanie rekomendacji, metod przeprowadzania spotkań biznesowych 1 na 1 oraz zasad zwiększania kultury biznesowej za pośrednictwem członkostwa w BNI. Szkolenie MSP nie tylko pozwoli Wam zwiększyć wiedzę na temat działań w BNI, ale również jest szansą na poszerzenie sieci kontaktów biznesowych.

MSP_piotrszalanski.pl__28

 

Poniżej znajdują się linki prowadzące bezpośrednio do strony umożliwiającej rejestrację na poszczególne szkolenia MSP:

Styczeń

Kraków 12.01.2016 TUTAJ

Łódź 14.01.2016 TUTAJ

Śląsk 25.01.2016 TUTAJ

Lublin 26.01.2016 TUTAJ

Luty

Kraków 04.02.2016 TUTAJ

Warszawa 08.02.2016 TUTAJ

Śląsk 22.02.2016 TUTAJ

Marzec

Kraków 01.03.2016 TUTAJ

Warszawa 07.03.2016 TUTAJ

Śląsk 21.03.2016 TUTAJ

Kraków 23.03.2016 TUTAJ

 

Warsztaty

BNI oferuje swoim Członkom aż sześć rodzajów warsztatów, których tematyka jest bezpośrednio związana ze wszystkimi formami aktywności w organizacji. Wiedza nabyta podczas szkoleń jest przekazywana w taki sposób, aby od razu można ją zastosować w praktyce.

fot_Piotr_Szalanski_6969

 

W1 Skuteczne autoprezentacje

Jednym z najważniejszych elementów każdego spotkania grup BNI jest 60- bądź 30- sekundowa autoprezentacja. Istotne, aby sposób w jaki się prezentujemy był skuteczny, to znaczy przekazane przez nas informacje pozostały w pamięci potencjalnych partnerów biznesowych lub osób, które będą nas rekomendowały. Szkolenie W1 uczy jak efektywnie prezentować siebie i swoją firmę oraz w jaki sposób jasno komunikować zapotrzebowanie na rekomendacje

W2 Skuteczne rekomendacje

Rekomendowanie i bycie rekomendowaniem to podstawa członkostwa w BNI. Szkolenie nie tylko tłumaczy czym jest dobra rekomendacja, ale również jak wykorzystywać okazję do jej udzielenia oraz jak skutecznie przejść przez cały proces rekomendacyjny, aby każdy z partnerów biznesowych był zadowolony ze współpracy. Podczas szkolenia wykonywanych jest wiele praktycznych ćwiczeń.

W3 Rozbuduj swoją sieć kontaktów – Goście

Zapraszanie Gości na spotkania grupy to jedna z najważniejszych aktywności Członków BNI. Dzięki nowym osobom, które odwiedzają grupę nie tylko poszerza się sieć kontaktów, ale również zwiększa szansa na rozwój biznesu. Podczas szkolenia W3 dowiecie się m.in. jak skutecznie zapraszać potencjalnych partnerów biznesowych oraz prowadzić efektywny networking.  

W4 Zbuduj i rozbuduj swój Power Team

W BNI szerzymy idę współpracy w biznesie dlatego organizujemy szkolenie W4, na którym nauczycie się jak budować grupę bliskich partnerów biznesowych, którzy będą regularnie dostarczać wysokiej jakości rekomendacji i zleceń do Waszych firm. Zaprezentujemy Wam metody na rozbudowanie swojej sieci kontaktów by pomagała Wam rozwijać biznes. Nauczycie się jak tworzyć mocny Power Team, który będzie źródłem regularnych rekomendacji. Poznacie zalety organizowania Dni Branżowych. Dzięki tej wiedzy zwiększy się ilość otrzymywanych zleceń w grupie.

W5 Efektywne spotkania 1 na 1

Dobrze przeprowadzone spotkanie biznesowe 1 na 1 może dać wiele korzyści w postaci zwiększenia ilości udzielonych i otrzymanych rekomendacji, wzmocnienia zaufania, którym darzą nas biznesowi partnerzy oraz wybudowania trwałych relacji w biznesie. Na szkoleniu W5 dowiecie się jak przygotować się do takiego spotkania oraz poznacie schematy jego modelowego przebiegu.

W6 Skuteczny networking i mingling

Tematyka szkolenia W6 koncentruje się na przedstawieniu metod efektywnego wykorzystania posiadanej sieci kontaktów oraz rozwijania biznesu przy zastosowaniu zasad profesjonalnego networkingu. Poznacie sposoby, które pomogą Wam budować relacje z obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi. Dzięki temu szkoleniu dowiecie się jak skutecznie rozpoczynać i prowadzić rozmowę o swojej firmie.

 

Poniżej znajdują się linki prowadzące bezpośrednio do strony umożliwiającej rejestrację na poszczególne warsztaty:

Styczeń

Śląsk – W2 Skuteczne rekomendacje 08.01.2016 TUTAJ

Kraków – W2 Skuteczne rekomendacje 20.01.2016 TUTAJ

Warszawa – W3 rozbuduj swoją sieć kontaktów – Goście 25.01.2016 TUTAJ

Kraków – W4 rozbuduj swoją sieć kontaktów – Power Teamy 28.01.2016 TUTAJ

Luty

Kraków – W3 rozbuduj swoją sieć kontaktów – Goście 10.02.2016 TUTAJ

Śląsk – – W3 rozbuduj swoją sieć kontaktów – Goście 14.02.2016 TUTAJ

Warszawa – W1 skuteczne autoprezentacje 16.02.2016 TUTAJ

Kraków – W5 efektywne spotkania 1 na 1 24.02.2016 TUTAJ

Warszawa – W6 Networking i mingling 25.02.2016 TUTAJ

Marzec

Kraków – W1 skuteczne autoprezentacje 10.03.2016 TUTAJ

Warszawa – W2 Skuteczne rekomendacje 15.03.2016 TUTAJ

Warszawa – W5 efektywne spotkania 1 na 1 22.03.2016 TUTAJ

Śląsk – W1 skuteczne autoprezentacje 23.03.2016 TUTAJ

 

szkolenie Dyrektorów 

Szkolenie dla Dyrektorów, Ambasadorów i kandydatów na Dyrektorów BNI

BNI dokłada starań, aby wszystkie osoby zaangażowane w rozwój organizacji sukcesywnie poszerzały swoją wiedzę i umiejętności, dlatego organizowane są również szkolenia dla Dyrektorów i Ambasadorów. Podczas zajęć poruszane są kwestie związane z korzyściami wynikającymi z pełnionych funkcji, zarządzaniem i integrowaniem Grup oraz zmaksymalizowaniem biznesowego potencjału wynikającego z ich prowadzenia. Dwudniowe szkolenie prowadzone jest przez Dyrektorów Narodowych i Trenera Narodowego.

Warszawa, 28-29.01.2016 TUTAJ

Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleniowej BNI Polska!

Share on FacebookGoogle+