Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami BNI Polska.

Dane kontaktowe do oddziałów regionalnych znajdziesz na dole tej strony.

BNI Poland Sp.z.o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

REGON: 146851390
NIP: 1132868575

Telefon:
+48 22 39 815 22

nr konta Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4530 6921 7691

BNI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-105 Warszawa) przy ul. Twarda 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000475787 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 50.000 złotych, NIP 1132868575, zwana dalej BNI Poland reprezentowana przez Ryszarda Chmurę, Prezesa Zarządu.